Haur Eskolan Matrikula

  1. HAURRAREN DATUAK:

  Izen abizenak (*)

  Jaiotze data (*)

  Nazionalitatea (*)

  Ama/aitaren izen abizenak (*)

  Telefonoa (*)

  Aita/amaren izen abizenak (*)

  Telefonoa (*)

  Korreo elektronikoa (*)

  2. BIDALITAKO DOKUMENTUAK:

  Gizarte Segurantzako kartillaren edo txartelaren fotokopia, haurra inskribatua dela frogatzeko.

  Matrikulan ezarritako kuota ordaindu izanaren egiaztagiria 50€.

  Bizilekuko udalari edo familiari berari dagokion moduluaren ehunekoaren finantzaketaren egiaztagiria (beste herri batean bizi diren haurren kasuan).

  Gurasoen edo legezko tutoreen 2019ko errenta-aitorpenaren fotokopia.

  Aitorpena egitera behartuta ez badaude, dagokion dokumentazio ofiziala aurkeztu beharko da, edo, azken buruan, errenten edo diru-sarreren zinpeko aitorpena eta/edo ikastetxearen titularra den toki erakundeak familiaren 2019ko diru-sarrerak zehazteko beharrezkotzat jotzen dituen agiriak.

  Ordainagiriak helbideratzeko banku entitateko kontu-zenbakiaren fotokopia, titularra eta zenbakia agertzen dituena.

  Kasua bada, beharrezkoa den osasun informazioa, haurra behar den moduan zaintzeko.

  3. ZEIN AUKERATAN MATRIKULATZEN DEN:

  Euskara:

  Ordutegia (*)

  Inprimaki hau betetzearekin, egintzat jotzen da matrikula Altsasuko Udalaren TXIRINBULO Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxean, 3. atalean azaltzen den aukerarekin eta 2. atalean aipatzen den dokumentazioa aurkeztua dagoela.

  SINADURA: Izen abizenak eta NAN (*)

  Volver arriba