Aurrekontua

SARRERAK

 

Deskribapena Udalaren Sarrerak Musika eta Dantza Patronatuko Sarrerak Zahar Etxeko Patronatuko Sarrerak Aurrekontua Osotara
Zuzeneko Zergak 2.168.564,60 2.168.564,60
Zeharkako Zergak 110.000,00 110.000,00
Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak 889.170,60 96.890,62 565.000,00 1.551.061,22
Transferentzia arruntak 3.125.244,00 281.824,14 764.867,03 4.171.935,17
Ondare-sarrrerak eta herri-aprobetxamenduak 108.648,00 108.648,00
Inbertsio errealak besterentzea 48.011,88 48.011,88
Kapital transferentziak 344.102,00 344.102,00
Finantza pasiboak
SARRERAK OSOTARA 6.793.741,08 378.714,76 1.329.867,03 8.502.322,87

GASTUAK

 

Deskribapena Udalaren Gastuak Musika eta Dantza Patronatuko Gastuak Zahar Etxeko Patronatuko Gastuak Aurrekontua Guztira
Pertsonal gastua 2.874.732,31 335.707,24 958.289,97 4.168.729,52
Ondasun eta zerbitzuetan gastua arruntak 1.839.729,41 41.707,52 371.277,06 2.252.713,99
Finantza gastuak 2.769,25 300,00 3.069,25
Transferentzia arruntak 1.535.736,59 300,00 1.536.036,59
Inbertsio errealak 483.500,00 1.000,00 484.500,00
Kapital transferentziak
Pasibo finantzarioak 57.273,52 57.273,52
GASTUAK GUZTIRA 6.793.741,08 378.714,76 1.329.867,03 8.502.322,87

2022eko aurrekontuak. Generoaren araberako eraginari buruzko txostena.

Oharra: 17/2019 Foru Legearen 22.1 artikulua betez. “Nafarroako botere publikoek generoaren araberako eraginari buruzko txostenaren aurretiazko ebaluazioa txertatuko dute beren eskumenen esparruko araudi, plan, programa eta jardueren garapenean, emakumeen eta gizonen arteko berdintasun-printzipioa txertatzen dela bermatzeko”, aurkeztu da 2021eko udal-aurrekontuari buruzko txostena.
Volver arriba