Aurrekontua

SARRERAK

 

DeskribapenaUdalaren SarrerakMusika eta Dantza Patronatuko SarrerakZahar Etxeko Patronatuko SarrerakAurrekontua Osotara
Zuzeneko Zergak2.168.564,602.168.564,60
Zeharkako Zergak110.000,00110.000,00
Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak889.170,6096.890,62565.000,001.551.061,22
Transferentzia arruntak3.125.244,00281.824,14764.867,034.171.935,17
Ondare-sarrrerak eta herri-aprobetxamenduak108.648,00108.648,00
Inbertsio errealak besterentzea48.011,8848.011,88
Kapital transferentziak344.102,00344.102,00
Finantza pasiboak
SARRERAK OSOTARA6.793.741,08378.714,761.329.867,038.502.322,87

GASTUAK

 

DeskribapenaUdalaren GastuakMusika eta Dantza Patronatuko GastuakZahar Etxeko Patronatuko GastuakAurrekontua Guztira
Pertsonal gastua2.874.732,31335.707,24958.289,974.168.729,52
Ondasun eta zerbitzuetan gastua arruntak1.839.729,4141.707,52371.277,062.252.713,99
Finantza gastuak2.769,25300,003.069,25
Transferentzia arruntak1.535.736,59300,001.536.036,59
Inbertsio errealak483.500,001.000,00484.500,00
Kapital transferentziak
Pasibo finantzarioak57.273,5257.273,52
GASTUAK GUZTIRA6.793.741,08378.714,761.329.867,038.502.322,87

2022eko aurrekontuak. Generoaren araberako eraginari buruzko txostena.

Oharra: 17/2019 Foru Legearen 22.1 artikulua betez. “Nafarroako botere publikoek generoaren araberako eraginari buruzko txostenaren aurretiazko ebaluazioa txertatuko dute beren eskumenen esparruko araudi, plan, programa eta jardueren garapenean, emakumeen eta gizonen arteko berdintasun-printzipioa txertatzen dela bermatzeko”, aurkeztu da 2021eko udal-aurrekontuari buruzko txostena.
Volver arriba